OPETUS JA KOULUTUS

JOHTAMISEN OPETUS

Tarjoamme teille oppitunteja ja valmennusta tutkijoiden, innovaattoreiden ja muiden luovien asiantuntijoiden johtamisesta.

Koulutuksesta vastaa YTM, FT Juha Peltoniemi.

Asiakkaan tiloissa annetusta koulutuksesta maksetaan opettajalle veronalainen palkkio, josta maksaja tekee ennakonpidätyksen. (verolain mukaan.)

Kouluttajan järjestämästä tilaisuudesta kouluttajan hankkimassa paikassa maksetaan sovittu korvaus yhtiölle (ALV 0%)

Ottakaa yhteyttä ja pyytäkää tarjous.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Kuinka ihmisiä johdetaan tuottavaan yhteistoimintaan?

Miten valvonta ja luottamus vaikuttavat työntekoon, luovuuteen ja vastuunkantoon?

Mikä ihmistä motivoi? Mistä tulee sisä- ja ulkoperäinen motivaatio

Mitä on luovuus? Miten se ilmenee?

Milloin työntekijä luo? Voiko luovuutta johtaa?

Miten eroavat tutkijat, kehittäjät ja innovaattorit motivaatioiltaan?

Miten johdetaan asiantuntijatiimiä?

Kuinka virtuaalitiimi saadaan toimivaan luovasti?

Kuinka toteutetaan suuria luovia projekteja?

Kuinka ihmiset sitoutetaan luovaan yhteistyöhön